header werkwijze

NovaCropControl is een onderzoeks- en testcentrum dat gespecialiseerd is in plantsapmetingen. Met een plantsapmeting wordt op snelle en nauwkeurige wijze de actuele opname van voedingsstoffen in de plant geanalyseerd. Dat levert belangrijke informatie op over de gezondheid van de plant. Een optimale opname van voedingsstoffen heeft namelijk een positief effect op de ziekteweerbaarheid van de plant én op de kwaliteit, stevigheid en houdbaarheid van bijvoorbeeld de vruchten.

Plantsapmetingen tegenover drogestofanalyses

Pas vier à zes weken nadat een tekort aan voedingsstoffen is aangeboden of opgenomen, zal een drogestofanalyse een gebrek tonen. Om die reden komt bijsturing vaak te laat. Dankzij plantsapmetingen is dit probleem nu verleden tijd: een plantsapmeting zal een tekort namelijk al binnen enkele dagen uitwijzen. Zo kan er zeer snel worden ingespeeld op veranderingen in de opname van voedingsstoffen.

Wat wil NovaCropControl?

De doelstelling van NovaCropControl is om snel, accuraat en tegen zo laag mogelijke kosten inzicht te brengen in de opname van voedingsstoffen door de plant. Om deze doelstelling te bereiken, wordt gebruik gemaakt van plantsapmetingen, eventueel in combinatie met (ISO-17025) geaccrediteerde giet- drain- of matwater monsters.

Testlaboratoria rva nl color small

De voordelen

Een plantsapmeting door NovaCropControl:

• Geeft zeer snel een resultaat van het totaal van opgenomen voedingsstoffen door de plant
• Toont verschillen in voedingsopname tussen rassen aan
• Maakt gericht bijsturen mogelijk
• Verhoogde ziekteweerbaarheid door uitgebalanceerde opname van voedingsstoffen
• Toont een aankomend voedingsgebrek tijdig aan
• Biedt de mogelijkheid tot finetunen van bemesting voor optimale productie
• Helpt te besparen op meststoffen
• Resultaten via bemesting-online.nl
• Iso-17025 geaccrediteerde wateranalyses

“Juiste bemonstering is essentieel”

Monsters

Wanneer u monsters wilt laten analyseren door NovaCropControl, kunt u plantsapbundels aanschaffen. Hierbij kunt u kiezen uit bundels van 10, 25, 100 of 250 monsters. De reden dat wij met bundels werken, is omdat we zo de administratiekosten zo veel mogelijk kunnen beperken. Hoe groter uw bundel, des te lager zijn de kosten. De monsters binnen uw bundel zijn een jaar geldig.

Klik hier voor een overzicht van beschikbare bundels.

Etiketten

Bij uw bundel ontvangt u etiketten die u kunt gebruiken voor het verzenden van uw monsters. Vul uw etiketten altijd zorgvuldig in; daar heeft u later profijt van bij het beoordelen van de monsters en het historisch overzicht dat u ontvangt. Als u uw monsters naar ons opstuurt voor een analyse, ontvangt u de eerste werkdag na aankomst van de monsters per mail uw resultaten.

Bemesting Online

U kunt eenvoudig een historisch overzicht maken waarmee u het verloop van uw analyses kunt zien. Voor dit overzicht maken wij gebruik van het programma Bemesting Online. Van deze online database kunt u kosteloos gebruikmaken bij een bundel van tenminste 25 monsters. In Bemesting Online kunt u gemakkelijk het verloop van de analyses zien - per teelt of over meerdere teelten. Als u en uw collega dit wensen, is er de mogelijkheid om uw gegevens met elkaar te vergelijken. U kunt dit vooraf kenbaar maken aan de beheerders van het programma.

Klik hier om in te loggen op Bemesting Online.

Postadres

Voor onze zendingen maken wij gebruik van het verfijnde en goedkope distributienetwerk van PostNL. Ons postadres is:

NovaCropControl
Postbus 2218
5001 CE Tilburg