Skip to main content

logo

header resultaat

Plantsap en wateranalyses

Plantsapmetingen: telen met de vinger aan de pols

Met plantsapmetingen kan op een snelle en accurate manier de huidige opname van nutriënten in de plant bepaald worden. Een plantsapmeting omvat 22 hoofd- en spoorelementen, waarmee een compleet beeld van de mineralenopname verkregen wordt. Hierdoor kan op maat bijgestuurd worden en kunnen meststoffen efficienter ingezet worden.
Door het in beeld brengen van de mineralenopname, kan vroegtijdig een gebrek of overmaat vastgesteld worden. Dit maakt het mogelijk om eerder een gebrek aan te vullen, wat de groei en ontwikkeling van de plant zal bevorderen en productieverlies zal beperken. Een optimale mineralenopname zal een positieve bijdrage hebben voor de ziekteweerbaarheid van de plant.

 

Plantsapmetingen tegenover drogestofanalyses

Pas vier à zes weken nadat een tekort aan voedingsstoffen is aangeboden of opgenomen, zal een drogestofanalyse een gebrek tonen. Om die reden komt bijsturing vaak te laat. Dankzij plantsapmetingen is dit probleem nu verleden tijd: een plantsapmeting zal een tekort namelijk al binnen enkele dagen uitwijzen. Zo kan er zeer snel worden ingespeeld op veranderingen in de opname van voedingsstoffen.

 

Water analyses

Het is ook mogelijk om watermonsters te analyseren op nutriënten. In substraat teelten is het nodig om naast plantsap ook het voedingswater en het drain en/of matwater te laten analyseren. Zo kan er gestuurd worden om de voedingssamenstelling van het gietwater aan te passen naar de echte opname van het gewas. NovaCropControl kan ook uw bron- of bassinwater analyseren. De wateranalyses zijn geaccrediteerd volgens ISO-17025 (onder RVA registratienummer L 635).