Skip to main content

logo

header werkwijze

Over ons

Bedrijf

NovaCropControl is een onderzoeks- en testcentrum dat gespecialiseerd is in plantsapmetingen. Met een plantsapmeting wordt op snelle en nauwkeurige wijze de actuele opname van voedingsstoffen in de plant geanalyseerd. Dat levert belangrijke informatie op over de gezondheid van de plant. Een optimale opname van voedingsstoffen heeft namelijk een positief effect op de ziekteweerbaarheid van de plant én op de kwaliteit, stevigheid en houdbaarheid van bijvoorbeeld de vruchten. De activiteiten van NovaCropControl zijn onder te verdelen in 3 verschillende onderdelen; uitvoeren van plantsap- en wateranalyses op het laboratorium, het bieden van onafhankelijk advies en er wordt intern en extern onderzoek gedaan naar plantgezondheid.  

 

Doel

De doelstelling van NovaCropControl is om snel, accuraat en tegen zo laag mogelijke kosten inzicht te brengen in de opname van voedingsstoffen door de plant. Om deze doelstelling te bereiken, wordt gebruik gemaakt van plantsapmetingen, eventueel in combinatie met (ISO-17025) geaccrediteerde giet- drain- of matwater monsters. Tevens wil NovaCropControl kennis over dragen en het belang van gezonde voeding onder de aandacht brengen.

Testlaboratoria rva nl color small

De voordelen

Een plantsapmeting door NovaCropControl:

• Geeft zeer snel een resultaat van de actuele opname van hoofd- en spoorelementen
• Toont verschillen in voedingsopname tussen rassen, bemestingen en teelten aan
• Maakt gericht bijsturen van bemesting eenvoudiger
• Verhoogde ziekteweerbaarheid door uitgebalanceerde opname van voedingsstoffen
• Toont een aankomend voedingsgebrek voortijdig aan
• Biedt de mogelijkheid tot finetunen van bemesting voor optimale productie
• Helpt te besparen op meststoffen
• Resultaten via bemesting-online.nl
• Iso-17025 geaccrediteerde wateranalyses

 

Visie en missie van NovaCropControl

De visie van NovaCropControl is dat de Nederlandse en internationale land- en tuinbouw minder afhankelijk wordt van gewasbestrijdingsmiddelen door de nutriëntenopname van planten te optimaliseren, waardoor met minder input een vitale plant gerealiseerd wordt die gemakkelijker gezonde producten produceert. Om dit te bereiken is het onze missie om aan iedereen die actief is in de land- en tuinbouwsector belangrijke informatie te leveren over de actuele vitaliteit van planten, verkregen door middel van plantsap- en wateranalyses. Plantsapanalyses zijn een snelle, betrouwbare en goedkope manier om de actuele opname van voedingsstoffen door de plant in beeld te brengen. Hierdoor kan er doelgericht worden bijgestuurd op het gebruik van meststoffen en indirect op plantgezondheid. Door de analyse van voedingsoplossingen (zoals giet-, drain- en matwater) en uitgangswater (bassin- en bronwater) kan worden vastgesteld welke voedingsstoffen de plant aangeboden krijgt en gebruikt om een optimale groei te garanderen.

Om onze missie uit te kunnen voeren zijn een aantal kernwaarden van belang:

  • Efficiënt
  • Tevredenheid van klanten
  • Innovatief
  • Duurzaamheid
  • Onafhankelijk

Efficiënt:
Om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn streeft NovaCropControl er naar om de werkzaamheden snel, betrouwbaar en efficiënt uit te voeren. Indien monsters voor 9.00u zijn aangeleverd krijgt de klant de resultaten de eerst volgende werkdag. Om dit in de toekomst blijvend mogelijk te maken blijft NovaCropControl investeren in mensen, machines, software en applicatie

Tevredenheid:
Wij begrijpen dat ons bestaansrecht afhangt van de tevredenheid van klanten. Daarom streeft NovaCropControl er naar om al onze klanten tevreden te stellen. Door de korte lijnen binnen NovaCropControl kan de service van onze diensten op een hoog niveau gehouden worden en kunnen we de analyses tegen een aantrekkelijk tarief aanbieden.

Innovatief:
NovaCropControl heeft de techniek van plantsapmetingen geoptimaliseerd en het advies kunnen verbeteren tot snel en betrouwbaar, waardoor de teelt bij onze klanten verder geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast investeert NovaCropControl in R&D. De R&D activiteiten omvatten o.a. het ontwikkelen van nieuwe onderzoekstechnieken, het onderzoeken van nieuwe parameters die in verband gebracht kunnen worden met plantweerbaarheid en het uitvoeren van eigen proeven in onze onderzoek locaties.

Duurzaamheid:
Het bedrijf straalt haar duurzaamheid vooral uit via de sterke drang om klanten te overtuigen van een andere aanpak op het gebied van bemesting en door hen op weg te helpen met het efficiënter bemesten van hun gewassen. NovaCropControl vindt het belangrijk dat er in de toekomst steeds meer voedsel geproduceerd wordt met daarin een breed spectrum aan mineralen die de gezondheid en vitaliteit van de mens aanvullen en verbeteren.

Gebalanceerde bemesting → vitale planten → gezonde producten → gezonde mensen.

Onafhankelijk:
Het laboratorium van NovaCropControl werkt onafhankelijk en onpartijdig en zal daardoor betrouwbare analyses en adviezen verstrekken