header nieuws

De algemene trend laat zien dat er met een lagere nitraat gift eenzelfde of zelfs een beter product geteeld kan worden. Met deze gedachte is een kleine proef uitgevoerd om te kijken hoe chrysanten op een lagere en hogere gift reageren.

 
 
 
 
Uitvoering
De planten zijn geplant op 14 december 2018. De proef bestaat uit 6 verschillende behandelingen:
- Standaard
- 125% van de standaard stikstof gift
- 75% van de standaard stikstof gift
- 50% van de standaard stikstof gift
- Zonder spoorelementen
- 3 maal de hoeveelheid spoorelementen
De chrysanten zijn geteeld op scherpzand om te zorgen dat er geen voedingselementen aanwezig zijn in het substraat.
De chrysanten zijn 12 uur per dag belicht met LED licht, hierbij is geen daglicht aanwezig geweest. Aan het einde van de teelt is er eenmalig bladmonsters genomen. 
Afb chrysanten proef 18 1Afb chrysanten proef 18 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spoorelementen behandelingen
De behandelingen gericht op spoorelementen geeft andere verschillen. Het enige element dat meer wordt opgenomen bij een 3x verhoogde gift is borium in jong blad en mangaan en koper in kleinere mate. Bij andere elementen zijn er kleine verschillen. Wat wil zeggen dat een verhoogde gift niet voor meer opname zorgt. In het oude blad zijn grote verschillen. In het oude blad is meer ijzer, mangaan, zink, borium, koper en molybdeen opgenomen. Dit is te verklaren doordat het oud blad meer tijd heeft gehad om de elementen op te bouwen. Wanneer er geen spoorelementen worden toegediend
zijn de grootste verlaging in het jong blad te vinden bij zink, borium, koper en molybdeen. IJzer en mangaan zijn ook lager maar in kleine mate. In het oud blad is de verlaging voornamelijk te
vinden in ijzer, zink, koper, molybdeen en aluminium.

Conclusie
Verlaging van de nitraat gift resulteert in een verlaging van nitraat in de plant, maar de waarde blijft nog steeds op een goed niveau. Totaal stikstof is tevens verlaagd, de waarde is wel aan de lage
kant, waardoor de planten lichter van kleur zijn. Het tegenover gestelde geld voor een verhoogde gift in nitraat. Nitraat in de plant gaat omhoog, wat zorgt voor een ietwat hoger totaal stikstof. Een verlaagde nitraat gift resulteert in een verlaging van een aantal spoorelementen. Dit wil niet zeggen dat een verhoogde nitraat gift altijd beter is voor de sporen opnamen.
Om meer ijzeropname te krijgen geldt niet dat er meer ijzer gegeven dient te worden. Voor borium geldt dit wel. Wanneer er geen spoorelementen toegediend worden is er duidelijk een lagere hoeveelheid spoorelementen aanwezig in de plant.

Nitraat behandelingen
In het plantsap is duidelijk de verschillende trappen in nitraat gift terug te zien. In het oud blad is het verschil groter dan in het jong blad. In het jong blad wordt bij een gift van 25% minder nitraat een verlaging van 50% nitraat gemeten. Een verhoging van 25% nitraat in de gift geeft een 9 % verhoging nitraat in het blad. Bij de behandelingen met 25% en 50% minder nitraat is meer chloride gemeten. Dit komt door de verhoging in gift en door de nitraat plaats gemaakte ruimte. In het oude blad van de behandeling met 25% minder nitraat is er een grote verhoging van zwavel, fosfaat en ijzer. Dit komt omdat nitraat plaats maakt voor zwavel, fosfaat en ijzer. Dit geldt niet voor 50% minder nitraat. Doordat er stress ontwikkeld wordt in de plant, zorgt dit voor een andere opnamen en fotosynthese in de plant.  

Afb chrysanten proef 18 3

< Terug naar het overzicht