header nieuws

De afgelopen tijd heeft NovaCropControl veel tijd besteed aan het verder optimaliseren van de beoordeling van de meetwaarden. Hierdoor is voor een aantal nieuwe gewassen nu ook een balkenbeoordeling op het rapport beschikbaar.

Dit najaar hebben we een proef gedaan met mais om een beter beeld te krijgen over dit gewas. De gebreken zijn goed zichtbaar geworden maar ook de antagonistische interacties!

Op deze foto is het kalium gebrek duidelijk te zien.

We hadden het al verwacht maar nu hebben we dit kunnen bevestigen door middel van een proef die we uitgevoerd hebben op een tomatenplant. Fosfaat en mangaan remmen de ijzer opname! 

In een meerjarig onderzoekstraject werken Koppert Biological Systems en NovaCropControl aan een nieuwe teeltreceptuur voor aardbei. Vakblad Onder Glas schrijft hierover

De algemene trend laat zien dat er met een lagere nitraat gift eenzelfde of zelfs een beter product geteeld kan worden. Met deze gedachte is een kleine proef uitgevoerd om te kijken hoe chrysanten op een lagere en hogere gift reageren.

Tijdens de afstudeer opdracht van Arno van den Bogert en Tim Weijs is er gekeken tot hoever de stikstofgift gereduceerd kan worden in een Elsanta aardbeien teelt.

Op 20 september 2018 heeft de open avond plaats gevonden van de nieuwe proeflocatie van NovaCropControl. Deze was voornamelijk gericht op telers, adviseurs en toeleveranciers in de aardbeien teelt.