Skip to main content

logo

header contact

Literatuur

Meer informatie over de voordelen van plantsapmetingen?
Bekijk onze artikelenreeks.

"Gewasgroei goed bij te sturen via mestgift"

"Biotelers laten de plant zelf het buffet kiezen"

Plantweerbaarheid in praktijk gebracht

Paprikateler Jongeleen over plantsapmetingen

Met biostimulanten en aangepaste bemesting hogere productie

NovaCropControl varieert N-gift aardbei

Betere doorkleuring met verlaagde fosfaatgift

Meer zwavel zorgt voor weerbare Elsanta

'We hebben 3 weken van bijna 3 kilo tomaten gehaald'

"Magnesium is een onderschat element"

Bloedtest voor de plant door NovaCropControl

Onderzoeksresultaten

Log in op:
bemesting online